harikacocukadademisilogo

Eğitim Felsefemiz

happy-businesswoman-with-computer-at-office.jpg

Duygu Akalın

Öğretmen

Çocuğa Görelik (Düzeye Uygunluk) ilkesini esas alarak
çocuklarımızın ilgi ve ihtiyaçlarını, psikolojik ve fizyolojik özelliklerini ve
düzeylerini göz önüne alıyoruz.Böylece her çocuğumuz kendi zeka, yetenek, ilgi
ve çalışma temposuna göre ilerliyor.

 

Öğretim Yöntem ve Modelleri :

 

Proje Tabanlı Öğrenme : Çocukların çevrelerini
keşfetmelerini, araştırma yapmalarını, gözlem yaparak sonuçlarını
değerlendirmelerini böylece zihinsel, duygusal, sosyal gelişimlerini destekliyoruz.
SCAMPER (farklı düşünme) tekniği ile çocukların farklı düşünmelerini,
yaratıcılıklarını destekler ve hayal gücünü arttırır.Ayrıca problem çözme,
güven çalışmaları, aile katılımı, mutfak çalışmaları, konuk çağırma gibi
çalışmalarla desteklemektedir.

 

Proje tabanlı öğrenmenin temel özelliklerinden biri öğrenci
merkezli olmasıdır.

Projelerde öğrencinin ilgilendikleri gerçek dünya
problemlerini ele alır ve projeler yoluyla gerçek dünya ile etkileşir.Bu
nedenle proje tabanlı öğrenim gerçekçilik özelliğine sahiptir ve sınıf dışıyla
da ilgilidir.

Projeler yönlendirici soru yada problemler üzerine
odaklanır.Özgür bir soru yada problem, kavram ve ilkeleri düzenlemede bir çatı
sağlar.

Projeler, bir ürün, sunu yada performans geliştirmeyi
içerir.

Projeler, bir amacı geliştirmek için birlikte çalışma olarak
adlandırır. iş birliği içinde çalışmayı gerektirir.

Proje tabanlı öğrenme ile öğrenciler öğrendiklerini
unutmazlar ve öğrenme konusunda daha istekli ve heyecanlıdırlar.

Çoklu Zeka : Gardner tarafından ortaya atılmıştır ve
bireylerin farklı yetenekleri olduğunu savunmaktır.Çoklu zekaya göre her birey
farklı zeka boyutları ile dünyaya gelir ve her bireyin farklı yetenekleri
vardır.Bu yetenekler uygun çevresel koşullar ortamlar ve uyarıcılar ile gelişir.
Bu anlamda öğretmen, okul ve ailenin görevi bu uyarıcıları sunmak, uygun
ortamları ve etkinlikleri hazırlamaktır.

 

1. Sözel/Dilsel Zeka : Sözcüklerin kullanımı ve
anlaşılmasına yönelik yetenektir.Dil zekası, gazete, kitap okuyabilme, düz
yazı, şiir, rapor ve mektup yazabilme yeteneği, dinleyiciler önünde konuşma
yapabilme gibi her türlü yeteneklerle ilgili çalışmaları içerir.

 

Türkçe-Dil Etkinlikleri (Bilmece, şiir, tekerleme, hikaye
okuma-dinleme, okuduğunu aktarma, parmak oyunları, şarkı, kukla oynatma)

Göster-Anlat Etkinlikleri

Drama Etkinlikleri yapılmaktadır.

2. Mantıksal/Matematiksel Zeka: Bilimsel düşünme, objektif
gözlem yapma, verilerden sonuç çıkarma, yargıya varma, neden-sonuç ilişkileri
kurma, kıyaslamalar ve sınıflandırma yapabilme yeteneğini geliştiren
çalışmalardan oluşur.

 

Deney ve Gözlem Etkinlikleri

Matematik Etkinlikleri

Hafıza Oyunları yapılmaktadır.

3. Görsel/Uzansal Zeka : Görme Duyusu ve buna bağlı olarak
şekiller tasarlama ve zihinde resimler yaratma yeteneğini geliştiren
çalışmalardan oluşur.Bu amaçla;

 

Görsel Sanatlar Etkinlikleri

Boyama ve Hamur Çalışmaları

Satranç etkinlikleri yapılmaktadır.

4. Müziksel/Ritmik Zeka: Bir ses tonunu yakalayabilme, farkı
söyleme gibi yetenekleri geliştiren çalışmalardan oluşur.

 

Ritim Etkinlikleri

Şarkı Söyleme,Dinleme

Müzik, Drama, Dans ve Oyunları oynanmaktadır.

5. Bedensel/Kinetik Zeka : Vücudu kullanarak oyun oynuyorsa
yada bir ürün yaratarak duygularını ifade etme yeteneklerini geliştiren
çalışmalardan oluşur. Bu amaçla;

 

Yüzme, Golf

Modern Dans ve Halk Oyunları

Dramatik Oyunlar – Jimnastik yapılmaktadır.

6. Kişiler Arası/Sosyal Zeka : Diğer insanlarla sözlü ve
sözsüz iletişim kurma, grup içinde işbirlikli çalışma yeteneklerini içeren
kişiler arası zeka boyutu, ruh halleri, huylar, yönelimler gibi insanlar
arasındaki ilgi farklarını geliştiren çalışmalardan oluşur. Bu amaçla;

 

Göster-Anlat Etkinlikleri

Paylaşım Günleri (Oyuncak, kitap vs.)

Proje Çalışmaları yapılmaktadır.

7. Öze Dönük/İçsel Zeka : İnsanın kendi duygularının,
duygusal tepkilerinin derecesini, kendi öz benliğini anlama ve başkalarına
ifade etme yetisidir. Bu amaçla;

 

Beyin Fırtınası yapılmaktadır.

8. Doğa Zekası : Doğal çevre ve canlılar dünya iyi ile
kendisini gösterir. Türleri birbirinden ayırt edebilme, hayvan türlerini
tanıyabilme ve sınıflandırabilme ile ilişkilidir. Bu amaçla;

 

Fen ve Doğa Etkinlikleri

Bitki ekim ve bakımı

Hayvanat Bahçesinde Hayvan Bakım ve Besleme Etkinlikleri
yapılmaktadır.

HİGH/SCOPE : Bu program ” Çocuklar en etkili şekilde
kendi oluşturdukları faaliyetleri yürütürken öğrenirler.” prensibine
dayanır. Program bu doğrultuda ” etkin öğrenmeyi ” temel alır.
Özellikle anaokulu çağındaki çocukların sosyal, duygusal, zihinsel, fiziksel
gelişimine önem veren lisanslı bir programdır. Bu amaçla çocuklara önemli
öğrenme deneyimleri kazanmaları ve problem çözmeleri için çok sayıda fırsat
sağlayan, özgüvenlerini ve bağımsızlıklarını destekleyen, sorumluluk alma ve
zaman denetimi yeteneklerini geliştiren sıralı bir faaliyet dizisi oluşturduk.

 

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin

Instagram Hesabımız Çok Güzel!Sitemizden çıkmadan önce bir göz atmak istersiniz diye düşündük.
Sohbeti Başlat
Selamlar, Harika Çocuk ailesine katılmak ister misiniz?