harikacocukadademisilogo

Akalın Harika Çocuk Akademisi'nde Eğitim Yaklaşımımız

happy-businesswoman-with-computer-at-office.jpg

Duygu Akalın

Öğretmen

Çocuklar,merak güdüsüyle, yaşadıkları çevre ve insanlarla bağ kurma ihtiyacı ve isteği ile doğar. Bu durum çocukta doğal olarak oluşan bir soru sorma, araştırma, test etme ve dolayısıyla da bilginin peşinde koşma döngüsünü oluşturur. Bu döngünün yakıtı hayal gücü ve merak, aracı da oyundur. Bu döngünün kendini gerçekleştirebilmesi için ise duygusal bağ, olumlu sosyal ilişkiler ve zengin ve güvenli bir fiziksel ortam gereklidir. Bunun için, okulumuzda, çocukların bireysel, gelişimsel ve kültürel özelliklerini temel alan yapılandırmacı bir eğitim yaklaşımı benimsemekteyiz.

Okulumuzun eğitim programı, hem amaç ve hedeflerin önceden belirlenmiş olduğu, hem de çocuk merkezli bir bakış açısıyla, çocukların ilgi beceri ve yönelimlerinin gözlemlenip tanınmasıyla sürekli olarak değerlendirilip geliştirilmekte süreç içinde oluşturulmaktadır.

Dolayısıyla programda hem çocuğun hem de öğretmenin aktif katılımı, inisiyatif alarak yönlendirmelerde bulunması büyük önem taşır.  Bu programda öğretmenin sorumluluğu;  çocuğun gelişim düzeyini, çocuğu tanıma ve değerlendirme yöntemleri aracılığıyla belirleyerek hem çocuğa ihtiyacı olanı sunmak, hem de çocuğun gelişim düzeyinin biraz üzerinde olan becerileri kazanabilmesi için çocuğu uyaranlarla desteklemek ve motive etmektir.

Tüm bunların olabilmesi için öncelikle çocukların kendilerini güvende hissedecekleri, korunaklı, sağlıklı ve donanımlı bir öğrenme ortamı sağlanmalıdır. Bunun için öğretmenin birincil sorumluluğuokulumuzdaki çocukların fiziksel, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir ortam yaratmaktır. Okulumuzda çocuk haklarına saygı esastır. Okulumuzun tüm çalışanlarıyla birlikte oluşturduğu bu ortam çocukların bir birey olarak  kendilerini değerli hissetmelerini ve saygınlıklarını korumalarını sağlar.

Akalın Harika Çocuk Akademisi Eğitimcileri ve Çalışanları olarak bizler, çocukların yaş ve gelişimsel özelliklerinin yanındafarklı ilgi, ihtiyaç, beceri ve yeterlilikleri olduğunun farkındayız. Bu doğrultuda çocuklarımızın her birinin özel ve dolayısıyla özel gereksinimlere sahip olduğu inancını taşımaktayız. Bu inançla da okulumuzda hemgelişim özelliklerine uygun hem de  her bir çocuğun ihtiyaçlarını temel alan bir eğitim sunulmaktadır.

Diğer bir deyişle temel çıkış noktamız: bizim için tek bir harika çocuk tanımı olmadığı; bütün çocuklarınharika olduğu ve öyle algılanmaları gerektiğidir

Instagram Hesabımız Çok Güzel!Sitemizden çıkmadan önce bir göz atmak istersiniz diye düşündük.
Sohbeti Başlat
Selamlar, Harika Çocuk ailesine katılmak ister misiniz?