Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Programı

Boğaziçi Üniversitesi Danışmanlığında yürüttüğümüz eğitim programında, yabancı dil programı ana dil programı ile birbirini destekler nitelikte hazırlanmıştır. Bu amaçla İngilizce, branş  dersi olarak sunulmamakta, Türkçe programı ile sene boyunca iç içe geçmiş bir şekilde ve aynı eğitim yaklaşımları ile devam etmektedir. Bu yaklaşımın esaslarından birisi, çocuklar için anlamlı, eğlenceli ve oyun temelli deneyimlerin en iyi öğretme ve öğrenme yöntemi olduğudur. Ayrıca etkin öğrenme için gerekli olan üç temel unsuru, “yenilik-merak ve amaç edinimini”programımızın tüm aşamalarında kullanılmaktadır.
Okul öncesi çağdaki çocukların gelişimlerinin devamlılığı göz önüne alınmakta ve bu süreçte bilişsel ve sosyal gelişim faktörleri ve becerileri İngilizce aracılığıyla da teşvik edilmektedir.  Bu bilgiler ışığında yarattığımız programımızda, öğrencilerimizin yabancı dili kullanma arzu ve kabiliyetine sahip bireyler olmalarını hedeflemekteyiz.

http://www.youtube.com/watch?v=22LHODUquJ4