Eğitim Programımız:Grup İçinde Bireysel Eğitim Programı

Akalın Harika Çocuk Akademisi olarak çocuklarımıza sunacağımız deneyimlerin grup (yaş, gelişim) özelliklerine uygun olmasının yanı sıra, grup içinde de çocukların bireysel özelliklerine uygun ve onların ihtiyaçlarına cevap veren nitelikte olması amacındayız. Gelişimsel Uygunluğa Dayalı Yaklaşım(Developmentally Appropriate Practices) ve Proje Yaklaşımı(Project Approach) modellerini temel alarak  öğrenmenin en temel koşullarından birisi olan çocukların içsel motivasyonlarını desteklemeyi ve bununla da   çocuklarımızın potansiyellerini gerçekleştirmeleriniamaçlıyoruz. Öğrenme çocuğun dışında, çocuk katılımından bağımsız bir süreç değildir. Aksine çocuğun bizzat fiziksel ve sosyal çevresiyle etkileşime girmesi, kendi bilgisini kendisinin oluşturmasıyla gerçekleşen bir süreçtir.
Bu nedenlerle öğrenme sürecinde, çocuğa sunulan deneyimlerin anlamlı ve keyifli olması, çocuğunmutlu olması,ilgi duyması, merak etmesi, soru sorması, cevap araması ve bulduğu cevapları yorumlaması büyük önem taşımaktadır. Öğrenmeyi çocuğun önderliğinde ve aktif katılımıyla gerçekleşen bir süreçler dizisi olarak kabul eden Proje Yaklaşımı ve çocuğu yaşı, bireysel özellikleri ve kültürel özellikleriyle bir bütün olarak kabul eden Gelişimsel Uygunluğa Dayalı Yaklaşım eğitim, programımızın vazgeçilmez temellerini oluşturmaktadır.  DolayısıylaAkalın Harika Çocuk Akademisi'nde  Öğretmen; bilgiyi hazırlayıp, çocuklara aktaran bilgili ve etkin yetişkin olmak yerine çocuklarla birlikte öğrenen, eğlenen ve öğrenmeyi mümkün kılan, deneyimli yetişkin rolünü üstlenmektedir. Akalın Harika Çocuk Akademisi'nde çocuk ise en az öğretmen kadar ve zaman zaman öğretmenden daha aktif bir şekilde, katılımcı ve araştırıcı bir rol üstlenmektedir.
Gelişim ve öğrenme süreçleri, çocuğu tanıma ve değerlendirme yöntemleri aracılığıyla gerek öğretmenler gerekse uzman kadromuz tarafından okulun ilk günlerinden itibaren takip edilmektedir. Bu sürecin başından sonuna kadar ailelerle düzenli bir bilgi akışı aracılığıyla, işbirliği içinde hareket edilmekte ve ihtiyaç duyulan her türlü yardım ve destek karşılıklı olarak sağlanmaktadır. 

Akalın Harika Çocuk Akademisi'nde AileAkalın Harika Çocuk Akademisi Yöneticileri ve Eğitimcileri olarak bizler kendimizi ailelerle ortak bir amaç için birlikte çalışan bir ekip olarak görmekteyiz. Çocukların aileleriyle bir bütün olduğunun bilincinde ve özellikle erken çocukluk eğitiminde bu birlikteliğin çocuğun gelişim ve eğitimi için bir zorunluluk olduğu düşüncesindeyiz. Bu nedenle eğitim felsefemize göre veli tanımlamasından ziyade aile tanımlamasını tercih etmekte ve süreç boyunca tüm çocuklarımızı olduğu kadar tüm ailelerimizi de içeren bir yaklaşımı benimsemekteyiz. Aile katılımı anlayışımız, aileden öğretmene veya öğretmenden aileye tek taraflı  bilgi aktarımı yerine, düzenli olarak karşılıklı bir etkileşim içinde bulunarak, ailelerimizin imkanları doğrultusunda tercih edecekleri farklı aile katılım yöntemlerini içermektedir. Çünkü bizler bu sürecin sadece çocuk için değil hem ebeveynler hem de  Akalın Harika Çocuk Akademisi öğretmen, uzman ve çalışanları için verimli, eğlenceli ve sağlıklı bir süreç olması amacını gütmekteyiz.

Eğitim felsefemizi hayata geçirerek ve hedeflerimize ulaşarak Akalın Harika Çocuk Akademisi olarak çocuklarımızın gelişim ve öğrenme serüvenlerini hakkıyla yerine getirmelerini sağlayacağımıza inanıyoruz. BöyleceGaziantep’te örnek alınan öncü okullardan biri olarak başarısını ulusal düzeyde ispatlamış bir kurum olmayı umuyoruz ve kaliteyi sürekli yüksek tutmak adına çalışmaya devam ediyoruz. 

Tüm hedeflerimize ulaşabilmemiz ve Gaziantep’te erken çocukluk eğitiminde bir öncü olabilmemiz için Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi EğitimiProgramı ile yaptığımız işbirliği, hem şimdi hem de gelecekte bu isteğimizi ve taahhütümüzü ortaya koyduğumuz önemli bir adım olmuştur. Yrd. Doç. Dr. Zeynep Erdiller Akın, Yrd. Doç. Dr. Mine Göl-Güven ve Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Metindoğan Wise’dan oluşan Erken Çocukluk Gelişimi veEğitimi   Komisyonumuz program geliştirmeden, öğretmen eğitimine, İngilizce eğitiminden, ebeveyn seminerlerine,materyal ve malzeme geliştirmeye kadar uzanan geniş bir çerçevede çalışmalarına başlamıştır ve bu çalışmalar bütün bir okul yılı boyunca  devam edecektir.