Bizim için Harika Çocuk Kimdir?

Öncelikle şunu belirtmek isterizki çocukluk ve bebeklik insan hayatının en harika dönemidir. Biliyoruz ki bilimsel veriler ışığında ihtiyaç duydukları bireysel, sosyal ve kültürel destek sağlandığında her çocuk aşağıda saydığımız bütün özelliklere ve hatta daha fazlasına sahip olacak potansiyele sahiptir. Çocukların, çocuk olmanın gereği ve ayrıcalığı olarak, içlerinde taşıdıkları potansiyeli gerçekleştirmeleri bilim insanları, eğitimciler, aileler kısaca yetişkinler,olarak bizlerin sorumluluğudur.

Bu noktadan hareketle, Akalın Harika Çocuk Akademisi olarak çocuklarda gelişimini desteklemek istediğimiz  özellikleri sıralayacak olursak;

Akalın Harika Çocuk Akademisi Çocuğu:
Özgüveni  olan,
Katılımcı
Karar verebilen
Bilimsel düşünme becerilerine sahip: Soru soran, gözlem ve deney yaparak veri toplayabilen ve bu verileri değerlendirip sonuca ulaşabilen
Sorgulayıcı  ve araştırmacı
Doğaya ve çevreye karşı duyarlı, saygılı ve sorumlu,
Kendisinin ve diğer bireylerin duygularının farkında olan,
Insan hak ve özgürlüklerine saygılı, bu hakları gözeten,
Insanlarla etkin ve etkili ilişki kurma
Iletişim becerilerine sahip
Evrensel etik ve ahlaki değerlere sahip
Problem çözme becerilerine sahip
Bireysel çatışmaları çözebilen
Sorumluluklarının farkında ve bu sorumlulukları yerine getiren
Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden ve kullanan
Düşünce ve hayal gücünün sınırlarını zorlayan,
Yaratıcı,
Üretken
Meraklı
…Ve Herşeyden Önce Mutlu bir çocuktur.